April 20, 2024

तपाईंले गरेको छाला हेरचाह गल्ती के हो?

ओह, गोश … मैले धेरै बनाएको छु, पिम्पल्समा उठाउँदै) फाउन्डेन्टियल र पाउडर मा तह मा, म जान सक्छन। सामान्यतया, जब यसले मेरो र मेकअप अपनाउँछ, कुनै पनि समयमा मैले कुनै पनि समयमा लगाउँछु, मेरो पेटीहरू हुन्।

मेरो अन्तिम ठुलो छालाको हेरचाहको कारण तीन हप्ता भित्रको एक छोटो अवधि भित्र ब्रान्ड न्यू-देखि-म उत्पादनहरू प्रयोग गरेर धेरै ठूलो बहु-चरण प्रक्रिया सुरू गर्दै थियो।

विज्ञापन

राम्रो विचार थिएन! ब्रेकआउट शहर।

विज्ञापन

अनि तपाईं? तपाईंले पहिले बनाउनु भएको छाला हेरचाह गल्ती के हो?

तपाईंको मैत्री छिमेकी अपील अडिड,

करेन

Leave a Reply

Your email address will not be published.